Bbl-opleiding | Verzorgende IG

Wil je graag verzorgende worden en wil je hiervoor een flexibele opleiding volgen? Dan is het bbl-traject Verzorgende IG (individuele gezondheidszorg) echt iets voor jou!

De opleiding is vormgegeven op basis van de CanMEDS-rollen, waardoor er steeds vanuit een ander perspectief naar het beroep gekeken wordt. Sociaal leren is een belangrijk onderdeel van de opleiding.

 

Wat levert de opleiding mij op?

 • Je doet kennis op en leert vaardigheden die je direct kunt gebruiken bij je dagelijkse werkzaamheden.
 • Je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling.
 • Je versterkt je positie op de arbeidsmarkt.
 • Na afronding van de opleiding ontvang je een officieel erkend mbo-diploma

 

Het beroep

Als Verzorgende IG help en ondersteun je mensen die zichzelf (tijdelijk) niet kunnen redden. Denk aan ouderen, mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking, mensen die moeten revalideren na een operatie of vrouwen die zijn bevallen. Je biedt ze zorg en begeleiding op de diverse levensgebieden.  Je verricht verpleegtechnische handelingen, zoals injecteren of het inbrengen van een katheter. Je ondersteunt en begeleidt mensen in het dagelijks leven, bij persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken en/of daginvulling. Je onderhoudt contact met familie en huisarts en eventueel ook met maatschappelijk werk, verpleegkundige of fysiotherapeut. Je helpt bij het opstellen van een zorgplan. Als verzorgende IG, draag je, samen met een team, bij aan de zorg voor en het welzijn van de zorgvrager.

 

Wat leer je?

Tijdens de opleiding leer je:

 • Anatomie fysiologie en ziekteleer
 • Basiszorg
 • Verpleegtechnische vaardigheden en klinisch redeneren
 • Ondersteunen en begeleiden van de zorgvrager in het dagelijks leven
 • Methodisch werken in de zorg
 • Communicatie met zorgvrager en het sociale netwerk
 • Benaderingswijze en begeleidingsmethoden gericht op de diverse doelgroepen binnen de zorg
 • Samenwerken en communicatie met andere zorgprofessionals
 • Toepassen van kwaliteitszorg

 

Tot slot is er veel aandacht voor jouw professionele ontwikkeling en reflectie op je handelen. Keuzedelen, Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap zijn ook onderdeel van de opleiding.

Diploma

Na het afronden van de opleiding ontvang je het mbo-3-diploma Verzorgende IG en daarmee de beschermde titel Verzorgende IG.

 

Toelatingseisen

Je kan deelnemen aan de opleiding met:

 • een mbo-2-diploma
 • een vmbo-diploma (kb, gl of tl)
 • een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo
 • een screening (bijvoorbeeld op basis van relevante praktijkervaring)

 

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je volgt de opleiding Verzorgende IG via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), waarbij de zeven CanMEDS-rollen voor een verzorgende de basis vormen. Werkplekleren staat centraal in de opleiding. Dit is ook het uitgangspunt van de contactdagen. Deze dagen hebben een interactief karakter, waarbij je eigen inbreng noodzakelijk is. Per rol wordt bepaald welke kennis en vaardigheden je al beheerst. Dit vormt het uitgangspunt voor verdere ontwikkeling en verdieping. Zowel tijdens de contactdagen als daarbuiten wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen, die ondersteund worden door leertechnologie. Ook werk je in een digitale omgeving samen met collega’s uit de opleiding. Hierbij wordt verwacht dat je elkaar feedback kunt geven en hier zelf ook van wil leren. Generieke vakken, zoals Nederlands, rekenen en keuzedelen, doorloop je zelfstandig door middel van e-learning.

Je wordt tijdens de opleiding begeleid door zowel mensen uit je organisatie als mensen vanuit het onderwijs. Samen zorgen zij ervoor dat je voldoende ondersteuning krijgt.

De duur van de opleiding is flexibel en duurt minimaal twee jaar. Je hebt gedurende deze twee jaar minimaal eens in de twee weken een contactdag. Daarnaast ben je gemiddeld 10 tot 12 uur per week kwijt aan zelfstudie en het maken van opdrachten.

 

Meer informatie

Helpdesk NCVB Bedrijfsopleidingen

T  013-5397077
E  ncvbhelpdesk@ncvbbedrijfsopleidingen.nl
I  www.ncvbbedrijfsopleidingen.nl

NCVB Bedrijfsopleidingen partner in talentontwikkeling