Bbl-opleiding | Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg

Wil je graag een mbo-diploma halen waarbij je werken en leren goed kunt combineren? Dan is een opleiding via “Het Opleidingshuis” van NCVB Bedrijfsopleidingen de oplossing!

 Jouw werkgever heeft samen met NCVB Bedrijfsopleidingen de mbo-opleiding Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg ontwikkeld. Deze opleiding is afgestemd op de dagelijkse praktijk van jouw organisatie.

 

Wat levert de opleiding mij op?

  • Je doet kennis op en leert vaardigheden die je direct kunt gebruiken bij je dagelijkse werkzaamheden.
  • Je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling.
  • Je versterkt je positie op de arbeidsmarkt.
  • Na afronding van de opleiding ontvang je een officieel erkend mbo-diploma.

 

Het beroep

De persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg richt zich afhankelijk van de behoeften, mogelijkheden, kracht en leefsituatie van de cliënt op herstel, behoud of ontwikkeling van de eigen regie, zelfredzaamheid, zelfstandig functioneren, maatschappelijke participatie, rehabilitatie en/of preventie en het welbevinden (kwaliteit van leven). Hij/zij kan daarbij een balans vinden in wat de cliënt zelf kan en wat aan ondersteuning nodig is. De persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg ondersteunt cliënten zowel individueel als in groepsverband en doet dat in afstemming en samenwerking met de cliënt en betrekt de omgeving. Hij/zij doet zijn/haar werk dan ook in voortdurende dialoog met de cliënt en naastbetrokkenen. Hij/zij moet kunnen omgaan met spanningen en verschillen tussen de wensen, mogelijkheden, normen en waarden van de cliënt en naastbetrokkenen. De insteek is steeds om wat goed is voor de cliënt en wat die wil en kan, te verenigen met de inbreng van naastbetrokkenen en met de mogelijkheden die hij/zij als persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg heeft. De persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg is initiatiefrijk, creatief en weet van aanpakken. Dit betekent dat hij/zij kansen ziet en deze kansen kan oppakken, en dat hij/zij creatieve oplossingen weet te bedenken voor nieuwe vraagstukken, ook in zeer complexe en weinig stabiele situaties. Hij/zij gaat professioneel om met zijn/haar gevoelens en emoties bij weerstand, tegenslag en moeilijke situaties. Hij/zij treedt creatief en handelend op in onverwachte, mogelijk escalerende situaties en brengt daarbij zijn/haar mogelijkheden en grenzen duidelijk naar voren. De persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg heeft een helikopterview, voert regie over de processen rond de uitvoering van het ondersteuningsplan en coördineert werkzaamheden van verschillende collega’s, activiteiten rond de regie over het leven van de cliënt en activiteiten met een groep cliënten. Hij/zij heeft een begeleidende rol voor (nieuwe) collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers en geeft hen feedback. Hij/zij heeft een stimulerende en ondersteunende rol voor naastbetrokkenen. Verder draagt hij/zij zorg voor continuïteit van de uitvoering van organisatiegebonden taken en een goede afstemming met deskundigen vanuit andere disciplines.

 

Wat leer je?

Je leert cliënten te ondersteunen bij persoonlijke verzorging, wonen en huishouden. Ook leer je cliënten te activeren met behulp van de juiste zorg. Je leert de hulpvraag van de cliënt te inventariseren en een begeleidingsplan op te stellen en uit te voeren. Verder leer je hoe je moet observeren, rapporteren en coördineren. Keuzedelen, Nederlands, rekenen, Engels en loopbaan en burgerschap zijn ook onderdeel van de opleiding.

Diploma

Na het afronden van de opleiding ontvang je het mbo-4-diploma Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg. Vervolgens kun je doorstromen naar een hbo-opleiding, bijvoorbeeld Sociaal Pedagogische Hulpverlening.

 

Toelatingseisen

Je kan deelnemen aan de opleiding met:

  • een mbo-2-diploma
  • een vmbo-diploma (kb, gl of tl)
  • een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo
  • een screening (bijvoorbeeld op basis van relevante praktijkervaring)

 

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je volgt de opleiding Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Dit betekent dat je werkt en leert tegelijk. Tijdens de opleiding word je begeleid door zowel mensen uit je organisatie als mensen vanuit NCVB Bedrijfsopleidingen. Samen zorgen zij ervoor dat je voldoende ondersteuning krijgt. De wettelijke duur van de opleiding is 3 jaar. Tijdens de intake wordt per individu bekeken of er kan worden afgeweken van deze duur. De opleiding zal voor jou minimaal 1,5 jaar duren. De lesplanning wordt in overleg met jouw werkgever gemaakt. Je hebt ongeveer eens in de 2 à 3 weken een lesdag. Daarnaast ben je gemiddeld 4 tot 6 uur per week kwijt aan zelfstudie en het maken van opdrachten.

 

Waar wordt de les gegeven?

De leslocatie wordt samen met jouw werkgever bepaald.

 

Meer informatie

Helpdesk NCVB Bedrijfsopleidingen

T  013-5397077
E  ncvbhelpdesk@ncvbbedrijfsopleidingen.nl
I  www.ncvbbedrijfsopleidingen.nl

NCVB Bedrijfsopleidingen partner in talentontwikkeling