Bbl-opleiding | Mbo-verpleegkundige

Wil je graag verpleegkundige worden en wil je hiervoor een flexibele opleiding volgen? Dan is het bbl-traject Verpleegkunde echt iets voor jou!

De opleiding is vormgegeven op basis van de CanMEDS-rollen, waardoor er steeds vanuit een ander perspectief naar het beroep gekeken wordt. Sociaal leren is een belangrijk onderdeel van de opleiding.

 

Wat levert de opleiding mij op?

 • Je doet kennis op en leert vaardigheden die je direct kunt gebruiken bij je dagelijkse werkzaamheden.
 • Je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling.
 • Je versterkt je positie op de arbeidsmarkt.
 • Na afronding van de opleiding ontvang je een officieel erkend mbo-diploma, dat voldoet aan de eisen van de wet BIG.

 

Het beroep

Als verpleegkundige word je opgeleid om in alle branches van de verpleging en verzorging te werken: ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg. Je werkt nauw samen met andere disciplines binnen de zorg om zo de beste zorg en ondersteuning te kunnen verlenen aan de zorgvrager. Hierbij staan de wensen van de zorgvrager centraal en is er aandacht voor preventie, herstel, behoud en bevorderen van gezondheid en ontwikkeling.

Je stelt je flexibel op en bent alert op verandering in zorgvragen. Je bent integer en hebt een vraaggerichte, inlevende en sociale houding. Je bent creatief en proactief meedenkend, treedt zelfstandig, daadkrachtig en ondernemend op en toont initiatief.

Je hebt een professionele beroepshouding die gebaseerd is op de beroepscode en de visie en richtlijnen van de instelling. Je respecteert en bewaakt de privacy van de zorgvrager en naastbetrokkenen, gaat op de juiste wijze om met vertrouwelijke informatie en bewaakt geheimhouding waar nodig.

 

Wat leer je?

Tijdens de opleiding doe je kennis op over en ontwikkel je vaardigheden op het gebied van:

 • algemene verpleegkunde
 • branchespecifieke verpleegkunde
 • verpleegtechnische vaardigheden
 • methodisch werken
 • begeleiden van zorgvragers
 • basiszorg
 • anatomie/fysiologie en pathologie
 • zorgtechnologie
 • sociale vaardigheden
 • kwaliteitszorg
 • samenwerken
 • persoonlijke ontwikkeling en reflectie

 

Keuzedelen, Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap zijn ook onderdeel van de opleiding.

Diploma

Na het afronden van de opleiding ontvang je het mbo-4-diploma mbo-verpleegkundige en daarmee de beschermde titel Verpleegkundige.

 

Toelatingseisen

Je kan deelnemen aan de opleiding met:

 • een mbo-2-diploma
 • een vmbo-diploma (kb, gl of tl)
 • een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo
 • een screening (bijvoorbeeld op basis van relevante praktijkervaring)

 

Hoe ziet de opleiding eruit?

De 7 CanMEDS-rollen voor een verpleegkundige vormen de basis van deze opleiding. Werkplekleren staat centraal in de opleiding. Dit is ook het uitgangspunt van de contactdagen. Deze dagen hebben een interactief karakter, waarbij je eigen inbreng noodzakelijk is. Per rol wordt bepaald welke kennis en vaardigheden je al beheerst. Dit vormt het uitgangspunt voor verdere ontwikkeling en verdieping. Zowel tijdens de contactdagen als daarbuiten wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen, die ondersteund worden door leertechnologie. Ook werk je in een digitale omgeving samen met collega’s uit de opleiding. Hierbij wordt verwacht dat je elkaar feedback kunt geven en hier zelf ook van wil leren. Generieke vakken, zoals Nederlands, Engels, rekenen en keuzedelen, doorloop je zelfstandig door middel van e-learning.

Je wordt tijdens de opleiding begeleid door zowel mensen uit je organisatie als mensen vanuit het onderwijs. Samen zorgen zij ervoor dat je voldoende ondersteuning krijgt.

De duur van de opleiding is flexibel en is minimaal 2,5 jaar. Per week heb je 1 contactdag van 8 uur onder begeleiding van een leercoach en ben je 10 tot 12 uur bezig met opdrachten op je werkplek en zelfstudie. Daarnaast moet je tijd inruimen voor zelfstudie.

 

Meer informatie

Helpdesk NCVB Bedrijfsopleidingen

T  013-5397077
E  ncvbhelpdesk@ncvbbedrijfsopleidingen.nl
I  www.ncvbbedrijfsopleidingen.nl

NCVB Bedrijfsopleidingen partner in talentontwikkeling