Bbl-opleiding | Maatschappelijke zorg – persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Wil je graag persoonlijk begeleider worden en wil je hiervoor een flexibele opleiding volgen? Dan is het bbl-traject MZ persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen echt iets voor jou!

De opleiding is vormgegeven op basis van beroepsgerichte rollen, waardoor er steeds vanuit een ander perspectief naar het beroep gekeken wordt. Sociaal leren is een belangrijk onderdeel van de opleiding.

 

Wat levert de opleiding mij op?

 • Je doet kennis op en leert vaardigheden die je direct kunt gebruiken bij je dagelijkse werkzaamheden.
 • Je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling.
 • Je versterkt je positie op de arbeidsmarkt.
 • Na afronding van de opleiding ontvang je een officieel erkend mbo-diploma

 

Het beroep

Als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen werk je met mensen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van wonen, dagbesteding of vrije tijd. Je begeleidt hen daarbij en geeft ze net dat beetje extra aandacht. Je begeleidt mensen van alle leeftijden met (chronische) ziekten zoals psychogeriatrische en psychiatrische stoornissen. Je werkt in de ouderenzorg, psychiatrie, opvang voor dak- en thuislozen of de dagbesteding. Je werkt zelfstandig en in teamverband. Je begeleidt cliënten bij hun persoonlijke verzorging, het wonen en huishouden, vrije tijd, scholing en werk. Je zorgt voor een prettige, veilige en gezonde leefomgeving. Bij alles wat je doet staan de vraag en de mogelijkheden van de cliënt centraal. Als persoonlijk begeleider heb je een coördinerende rol, je draagt zorg voor het ondersteuningsplan en bent eerste aanspreekpunt voor de cliënt en naastbetrokkenen.

 

Wat leer je?

Tijdens de opleiding leer je:

 • Ontwikkelingspsychologie en de eventueel verstoorde ontwikkeling
 • De diverse doelgroepen en hun specifieke begeleidingsbehoeften
 • Ondersteunen en begeleiden van cliënten in het dagelijks leven, bij de persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken, dag invulling en dagbesteding
 • Methodisch werken
 • Communicatie met de cliënt en het sociale netwerk
 • Benaderingswijze en begeleidingsmethoden gericht op de diverse doelgroepen
 • Samenwerken en communicatie met andere professionals
 • Observeren, rapporteren en het schrijven van een ondersteuningsplan
 • Coördineren van de zorg en begeleiding van de client
 • Kwaliteitszorg

 

Tot slot is er veel aandacht voor jouw professionele ontwikkeling en reflectie op je handelen. Keuzedelen, Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap zijn ook onderdeel van de opleiding.

Diploma

Na het afronden van de opleiding ontvang je het mbo-4-diploma Maatschappelijke zorg – persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen.

 

Toelatingseisen

Je kan deelnemen aan de opleiding met:

 • een mbo-2-diploma
 • een vmbo-diploma (kb, gl of tl)
 • een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo
 • een screening (bijvoorbeeld op basis van relevante praktijkervaring)

 

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je volgt de opleiding Maatschappelijke zorg – persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), waarbij de beroepsgerichte rollen voor een persoonlijk begeleider de basis vormen. Werkplekleren staat centraal in de opleiding. Dit is ook het uitgangspunt van de contactdagen. Deze dagen hebben een interactief karakter, waarbij je eigen inbreng noodzakelijk is. Per rol wordt bepaald welke kennis en vaardigheden je al beheerst. Dit vormt het uitgangspunt voor verdere ontwikkeling en verdieping. Zowel tijdens de contactdagen als daarbuiten wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen, die ondersteund worden door leertechnologie. Ook werk je in een digitale omgeving samen met collega’s uit de opleiding. Hierbij wordt verwacht dat je elkaar feedback kunt geven en hier zelf ook van wil leren. Generieke vakken, zoals Nederlands, rekenen, Engels en keuzedelen, doorloop je zelfstandig door middel van e-learning.

Je wordt tijdens de opleiding begeleid door zowel mensen uit je organisatie als mensen vanuit het onderwijs. Samen zorgen zij ervoor dat je voldoende ondersteuning krijgt.

De duur van de opleiding is flexibel en duurt minimaal 1,5 jaar. Je hebt gedurende de opleiding minimaal eens in de twee weken een contactdag. Daarnaast ben je gemiddeld 10 tot 12 uur per week kwijt aan zelfstudie en het maken van opdrachten.

 

 

Meer informatie

Helpdesk NCVB Bedrijfsopleidingen

T  013-5397077
E  ncvbhelpdesk@ncvbbedrijfsopleidingen.nl
I  www.ncvbbedrijfsopleidingen.nl

NCVB Bedrijfsopleidingen partner in talentontwikkeling