Bbl-opleiding | Doktersassistente

Wil je graag doktersassistent worden en wil je hiervoor een flexibele opleiding volgen? Dan is het bbl-traject doktersassistent echt iets voor jou!

De opleiding is vormgegeven op basis van de CanMEDS-rollen, waardoor er steeds vanuit een ander perspectief naar het beroep gekeken wordt. Sociaal leren is een belangrijk onderdeel van de opleiding.

 

Wat levert de opleiding mij op?

 • Je doet kennis op en leert vaardigheden die je direct kunt gebruiken bij je dagelijkse werkzaamheden.
 • Je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling.
 • Je versterkt je positie op de arbeidsmarkt.
 • Na afronding van de opleiding ontvang je een officieel erkend mbo 4 diploma

 

Het beroep

Als doktersassistent ben je het eerste aanspreekpunt voor patiënten die naar de huisartsenpraktijk bellen of langs komen.  Je bent het visite kaartje van de huisarts. Doktersassistenten zijn vooral werkzaam in huisartsenpraktijken, gezondheidscentra, ziekenhuizen, klinieken, en GGD. Daarnaast kan de doktersassistent werken bij zorgorganisaties in tal van andere werkvelden, zoals arbodiensten, laboratoria, verpleeghuizen, organisaties voor gehandicaptenzorg, defensie et cetera.

Je trieert aan de telefoon of balie en bepaalt de urgentie waarmee een patiënt gezien moet worden. Daarnaast voer je verpleegtechnische handelingen uit tijdens een eigen spreekuur. Je assisteert de huisarts of specialist bij kleine chirurgische ingrepen. Je zorgt voor planning en logistiek. Als doktersassistent  draag je, samen met een team, bij aan de zorg voor en het welzijn van de zorgvrager.

 

Wat leer je?

Tijdens de opleiding leer je:

 • Anatomie fysiologie en ziekteleer
 • Triage aan de telefoon en fysiek aan de balie
 • Verpleegtechnische vaardigheden
 • Assisteren van de arts bij kleine ingrepen
 • Methodisch werken in de zorg
 • Communicatie met zorgvrager en het sociale netwerk
 • Benaderingswijze en begeleidingsmethoden gericht op de diverse doelgroepen binnen de zorg
 • Samenwerken en communicatie met andere zorgprofessionals
 • Toepassen van kwaliteitszorg

Tot slot is er veel aandacht voor jouw professionele ontwikkeling en reflectie op je handelen. Keuzedelen, Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap zijn ook onderdeel van de opleiding.

Diploma

Na het afronden van de opleiding ontvang je het mbo-4-diploma doktersassistent.

 

Toelatingseisen

Je kan deelnemen aan de opleiding met:

 • een vmbo-diploma (kb, gl of tl)
 • een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo
 • een screening (bijvoorbeeld op basis van relevante praktijkervaring)

 

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je volgt de opleiding doktersassistent via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), waarbij de zeven CanMEDS-rollen voor een doktersassistent de basis vormen. Werkplekleren staat centraal in de opleiding. Dit is ook het uitgangspunt van de contactdagen. Deze dagen hebben een interactief karakter, waarbij je eigen inbreng noodzakelijk is. Per rol wordt bepaald welke kennis en vaardigheden je al beheerst. Dit vormt het uitgangspunt voor verdere ontwikkeling en verdieping. Zowel tijdens de contactdagen als daarbuiten wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen, die ondersteund worden door leertechnologie. Generieke vakken, zoals Nederlands, Engels, rekenen en keuzedelen, doorloop je zelfstandig door middel van e-learning.

Je wordt tijdens de opleiding begeleid door zowel mensen uit je organisatie als mensen vanuit het onderwijs. Samen zorgen zij ervoor dat je voldoende ondersteuning krijgt.

De duur van de opleiding is flexibel en duurt minimaal twee jaar. Je hebt gedurende deze twee jaar minimaal eens in de twee weken een contactdag. Daarnaast ben je gemiddeld 10 tot 12 uur per week kwijt aan zelfstudie en het maken van opdrachten.

 

Meer informatie

Helpdesk NCVB Bedrijfsopleidingen

T  013-5397077
E  ncvbhelpdesk@ncvbbedrijfsopleidingen.nl
I  www.ncvbbedrijfsopleidingen.nl

NCVB Bedrijfsopleidingen partner in talentontwikkeling