Bbl-opleiding | Begeleider Maatschappelijke Zorg

Wil je graag een mbo-diploma halen waarbij je werken en leren goed kunt combineren? Dan is een opleiding via “Het Opleidingshuis” van NCVB Bedrijfsopleidingen de oplossing!

 Jouw werkgever heeft samen met NCVB Bedrijfsopleidingen de mbo-opleiding Begeleider maatschappelijke zorg ontwikkeld. Deze opleiding is afgestemd op de dagelijkse praktijk van jouw organisatie.

 

Wat levert de opleiding mij op?

  • Je doet kennis op en leert vaardigheden die je direct kunt gebruiken bij je dagelijkse werkzaamheden.
  • Je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling.
  • Je versterkt je positie op de arbeidsmarkt.
  • Na afronding van de opleiding ontvang je een officieel erkend mbo-diploma

 

Het beroep

De begeleider maatschappelijke zorg richt zich afhankelijk van de behoeften, mogelijkheden, kracht en leefsituatie van de cliënt op herstel, behoud of ontwikkeling van de eigen regie, zelfredzaamheid, zelfstandig functioneren en het welbevinden (kwaliteit van leven). Hij/zij kan daarbij een balans vinden in wat de cliënt zelf kan en wat aan ondersteuning nodig is. De begeleider maatschappelijke zorg doet zijn/haar werk dan ook in voortdurende dialoog met de cliënt en naastbetrokkenen. Hij/zij moet kunnen omgaan met spanningen en verschillen tussen de wensen, mogelijkheden, normen en waarden van de cliënt en naastbetrokkenen. De insteek is steeds om wat goed is voor de cliënt en wat die wil en kan, te verenigen met de inbreng van naastbetrokkenen en met de mogelijkheden die hij/zij als begeleider maatschappelijke zorg heeft. De begeleider maatschappelijke zorg treedt creatief en handelend op in complexe, instabiele en veranderende situaties. Hij/zij gaat professioneel om met zijn/haar gevoelens bij weerstand, tegenslag en moeilijke situaties en geeft duidelijk zijn/haar grenzen aan.

 

Wat leer je?

Je leert tijdens de opleiding alles wat je moet weten over het bieden van begeleiding en zorg. Hierbij heb je een ondersteunende en activerende rol. Je leert hoe je de cliënt kunt ondersteunen bij dagelijkse activiteiten zoals persoonlijke verzorging en huishouden, maar ook op het gebied van sociale vaardigheden. Daarnaast leer je hoe je met verschillende typen cliënten om moet gaan. Keuzedelen, Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap zijn ook onderdeel van de opleiding.

Diploma

Na het afronden van de opleiding ontvang je het mbo-3-diploma Begeleider maatschappelijke zorg. Vervolgens kun je doorstromen naar een opleiding op niveau 4, bijvoorbeeld naar Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg.

 

Toelatingseisen

Je kan deelnemen aan de opleiding met:

  • een mbo-2-diploma
  • een vmbo-diploma (kb, gl of tl)
  • een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo
  • een screening (bijvoorbeeld op basis van relevante praktijkervaring)

 

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je volgt de opleiding Begeleider maatschappelijke zorg via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Dit betekent dat je werkt en leert tegelijk. Tijdens de opleiding word je begeleid door zowel mensen uit je organisatie als mensen vanuit NCVB Bedrijfsopleidingen. Samen zorgen zij ervoor dat je voldoende ondersteuning krijgt. De wettelijke duur van de opleiding is 2 jaar. Tijdens de intake wordt per individu bekeken of er kan worden afgeweken van deze duur. De opleiding zal voor jou minimaal 1,5 jaar duren. De lesplanning wordt in overleg met jouw werkgever gemaakt. Je hebt ongeveer eens in de 2 à 3 weken een lesdag. Daarnaast ben je gemiddeld 4 tot 6 uur per week kwijt aan zelfstudie en het maken van opdrachten.

 

Waar wordt de les gegeven?

De leslocatie wordt samen met jouw werkgever bepaald

 

Meer informatie

Helpdesk NCVB Bedrijfsopleidingen

T  013-5397077
E  ncvbhelpdesk@ncvbbedrijfsopleidingen.nl
I  www.ncvbbedrijfsopleidingen.nl

NCVB Bedrijfsopleidingen partner in talentontwikkeling