Opleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Wil je graag een mbo-diploma halen waarbij je werken en leren goed kunt combineren? Dan is een opleiding via “Het Opleidingshuis” van NCVB Bedrijfsopleidingen de oplossing!

Jouw werkgever heeft samen met NCVB Bedrijfsopleidingen de mbo-opleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen ontwikkeld. Deze opleiding is afgestemd op de dagelijkse praktijk van jouw organisatie.

 Wat levert de opleiding mij op?

  • Je volgt een opleiding die past bij jouw dagelijkse werkzaamheden
  • Je versterkt je positie op de arbeidsmarkt
  • Een opleiding volgen draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling
  • Na afronding van de opleiding ontvang je een officieel landelijk erkend mbo-diploma

 

Het beroep

Als Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen werk je met jongeren, volwassenen en ouderen die meervoudige problemen hebben. Vaak kunnen deze mensen om verschillende redenen niet zelfstandig thuis wonen. Zij hebben (tijdelijk of langdurig) ondersteuning nodig bij de dagelijkse bezigheden en het functioneren in de maatschappij. Je zorgt daarom voor een prettige, veilige en gezonde leefomgeving. Bij alles wat je doet staan de vraag en de mogelijkheden van de cliënt centraal.

 

Wat leer je?

Je leert cliënten te ondersteunen bij persoonlijke verzorging, wonen en huishouden. Je cliënten kunnen allerlei soorten problemen hebben, bijvoorbeeld psychische of gezinsproblemen. Je ontdekt welke aanpak bij welke problemen past en hoe je daarvoor een plan opstelt. Verder leer je de hulpverlening te organiseren en coördineren, zodat de kwaliteit en de continuïteit gewaarborgd zijn. Keuzedelen, Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap zijn ook onderdeel van de opleiding.

 

Diploma en vervolgopleidingen

Na het afronden van de opleiding ontvang je het mbo-4-diploma Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. Vervolgens kun je doorstromen naar een hbo-opleiding, bijvoorbeeld Sociaal Pedagogische Hulpverlening.

 

Toelatingseisen

Je kan deelnemen aan de opleiding met:

  • een mbo-3-diploma
  • een vmbo-diploma (kb, gl of tl)
  • een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo
  • een gelijkwaardig diploma
  • een screening (bijvoorbeeld op basis van relevante praktijkervaring)

 

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je volgt de opleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Dit betekent dat je werkt en leert tegelijk. Tijdens de opleiding word je begeleid door zowel mensen uit je organisatie als mensen vanuit NCVB Bedrijfsopleidingen. Samen zorgen zij ervoor dat je voldoende ondersteuning krijgt. De wettelijke duur van de opleiding is 3 jaar. Tijdens de intake wordt per individu bekeken of er kan worden afgeweken van deze duur. De opleiding zal voor jou minimaal 1,5 jaar duren. De lesplanning wordt in overleg met jouw werkgever gemaakt. Je hebt ongeveer eens in de 2 weken een lesdag. Daarnaast ben je gemiddeld 4 tot 6 uur per week kwijt aan zelfstudie en het maken van opdrachten

 

Waar wordt de les gegeven?

De leslocatie wordt samen met jouw werkgever bepaald.

 

Meer informatie

Helpdesk NCVB Bedrijfsopleidingen

T  013-5397077
E  ncvbhelpdesk@ncvbbedrijfsopleidingen.nl
I  www.ncvbbedrijfsopleidingen.nl

NCVB Bedrijfsopleidingen partner in talentontwikkeling