Opleiding Leidinggevende team/ afdeling/ project

Wil je graag een mbo-diploma halen waarbij je werken en leren goed kunt combineren? Dan is een opleiding via “Het Opleidingshuis” van NCVB Bedrijfsopleidingen de oplossing!

Jouw werkgever heeft in samenwerking met NCVB Bedrijfsopleidingen de opleiding Leidinggevende team/afdeling/project (mbo niveau 4) ontwikkeld. Deze opleiding is afgestemd op de dagelijkse praktijk van jouw organisatie.

Wat levert de opleiding mij op?

  • Je volgt een opleiding die past bij jouw dagelijkse werkzaamheden
  • Je versterkt je positie op de arbeidsmarkt
  • Een opleiding volgen draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling
  • Na afronding van de opleiding ontvang je een officieel landelijk erkend mbo-diploma

 

Het beroep

Als leidinggevende team/afdeling/project voer je leidinggevende taken uit. Je hebt de leiding over een team van werknemers of over een specifiek project. Meestal werk je zelf ook mee. Je zorgt ervoor dat je team goed functioneert en dat de gestelde doelen behaald worden. Dit doe je door je medewerkers te begeleiden, door regelmatig werkoverleg en door de voortgang te bewaken. Je hebt oog voor kwaliteit en productiviteit en werkt volgens de richtlijnen van jouw organisatie. Je voert personeelsbeleid uit en geeft hierover advies aan jouw leidinggevende.

 

Wat leer je?

Je leert hoe je je manier van leidinggeven aanpast op de taak, de situatie en de persoon aan wie je leidinggeeft. Je leert om het personeelsbeleid uit te voeren, werkzaamheden te organiseren en de voortgang van processen te bewaken. Keuzedelen, Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap zijn ook onderdeel van de opleiding.

 

Diploma en vervolgopleidingen

Na het afronden van de opleiding ontvang je het mbo-4- diploma Leidinggevende team/afdeling/project. Vervolgens kun je doorstromen naar het hbo, bijvoorbeeld in de richtingen Small business en retail management of Bedrijfskunde.

 

Toelatingseisen

Je kan deelnemen aan de opleiding met:

  • een mbo-3-diploma voor hetzelfde beroep of in dezelfde richting

 

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je volgt de opleiding Leidinggevende team/afdeling/project via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Dit betekent dat je werkt en leert tegelijk. Tijdens de opleiding word je begeleid door zowel mensen uit je organisatie als mensen vanuit NCVB Bedrijfsopleidingen. Samen zorgen zij ervoor dat je voldoende ondersteuning krijgt.

De wettelijke duur van de opleiding is 1 jaar. Tijdens de intake wordt per individu bekeken of er kan worden afgeweken van deze duur. De opleiding zal voor jou maximaal een jaar duren.

De lesplanning wordt in overleg met jouw werkgever gemaakt. Je hebt ongeveer eens in de 2 à 3 weken een lesdag. Daarnaast ben je gemiddeld 4 tot 6 uur per week kwijt aan zelfstudie en het maken van opdrachten.

 

Waar wordt de les gegeven?

De leslocatie wordt samen met jouw werkgever bepaald.

 

Meer informatie

Helpdesk NCVB Bedrijfsopleidingen

T 013-5397077

E ncvbhelpdesk@ncvbbedrijfsopleidingen.nl

I www.ncvbbedrijfsopleidingen.nl

 

NCVB Bedrijfsopleidingen partner in talentontwikkeling