Opleiding Begeleider specifieke doelgroepen

Wil je graag een mbo-diploma halen waarbij je werken en leren goed kunt combineren? Dan is een opleiding via “Het Opleidingshuis” van NCVB Bedrijfsopleidingen de oplossing!

Jouw werkgever heeft samen met NCVB Bedrijfsopleidingen de mbo-opleiding Begeleider specifieke doelgroepen ontwikkeld. Deze opleiding is afgestemd op de dagelijkse praktijk van jouw organisatie.

 Wat levert de opleiding mij op?

  • Je volgt een opleiding die past bij jouw dagelijkse werkzaamheden
  • Je versterkt je positie op de arbeidsmarkt
  • Een opleiding volgen draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling
  • Na afronding van de opleiding ontvang je een officieel landelijk erkend mbo-diploma

 

Het beroep

Begeleider specifieke doelgroepen is echt mensenwerk. Je streeft ernaar om cliënten zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in hun eigen omgeving en als lid van de samenleving. Je begeleidt cliënten van alle leeftijden met (chronische) ziekten. Met wie je werkt, kan dus nogal verschillen. Je richt je afhankelijk van de cliënt of situatie op herstel, behoud of ontwikkeling van de zelfredzaamheid en zelfstandig functioneren. Je treedt creatief en handelend op in veranderende situaties. Je gaat professioneel om met gevoelens bij weerstand, tegenslag of moeilijke situaties en je geeft duidelijk grenzen aan.

 

Wat leer je?

Je leert tijdens de opleiding alles wat je moet weten over het bieden van begeleiding. Je hebt hierin een ondersteunende en activerende rol. Je leert meer over het proces van het inventariseren van ondersteuningsvragen van de cliënt tot het beoordelen van de geboden ondersteuning. Keuzedelen, Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap zijn ook onderdeel van de opleiding.

 

Diploma en vervolgopleidingen

Na het afronden van de opleiding ontvang je het mbo-3-diploma Begeleider specifieke doelgroepen. Vervolgens kun je doorstromen naar een opleiding op niveau 4, bijvoorbeeld naar Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg of Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen.

 

Toelatingseisen

Je kan deelnemen aan de opleiding met:

  • een mbo-2-diploma
  • een vmbo-diploma (kb, gl of tl)
  • een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo
  • een gelijkwaardig diploma
  • een screening (bijvoorbeeld op basis van relevante praktijkervaring)

 

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je volgt de opleiding Begeleider specifieke doelgroepen via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Dit betekent dat je werkt en leert tegelijk.

Tijdens de opleiding word je begeleid door zowel mensen uit jeorganisatie als mensen vanuit NCVB Bedrijfsopleidingen.Samen zorgen zij ervoor dat je voldoende ondersteuning krijgt.

De wettelijke duur van de opleiding is 2 jaar. Tijdens de intake wordt per individu bekeken of er kan worden afgeweken van deze duur. De opleiding zal voor jou minimaal 1,5 jaar duren. De lesplanning wordt in overleg met jouw werkgever gemaakt. Je hebt ongeveer eens in de 2 à 3 weken een lesdag. Daarnaast ben je gemiddeld 4 tot 6 uur per week kwijt aan zelfstudie en het maken van opdrachten.

 

Waar wordt de les gegeven?

De leslocatie wordt samen met jouw werkgever bepaald.

 

Meer informatie

Helpdesk NCVB Bedrijfsopleidingen

T  013-5397077
E  ncvbhelpdesk@ncvbbedrijfsopleidingen.nl
I  www.ncvbbedrijfsopleidingen.nl

NCVB Bedrijfsopleidingen partner in talentontwikkeling