Aanpak rondom Coronavirus

Update 24 maart 2020

NCVB Bedrijfsopleidingen heeft, nadat de Rijksoverheid bekendmaakte scholen vanaf 16-03-2020 t/m 06-04-2020 te sluiten, zeker niet stilgezeten. Allereerst zijn u en uw medewerkers geïnformeerd over deze maatregel. En over het feit dat we ons klassikale onderwijs (incl. examinering) tot nader orde hebben stilgelegd. Overige, niet klassikaal georganiseerde onderdelen uit de opleiding zoals werkvloerleren, keuzedelen en waar mogelijk praktijkopdrachten, vinden wel doorgang.

 

Examinering

Inmiddels zijn wij door de Rijksoverheid geïnformeerd dat er vanaf 23-03-2020 weer geëxamineerd mag worden. Zowel in de BPV als in een theorie-setting. Hierbij gelden de standaard voorwaarden zoals het afstand houden van minimaal 1,5 meter en dat de student geen verkoudheidsklachten mag ondervinden op het moment van examinering. De maximale groepsgrootte is bepaald op 16 personen. NCVB Bedrijfsopleidingen geeft bij de examinering voorrang aan studenten met een lesplanning en einddatum van uiterlijk 01-08-2020. Inmiddels is deze doelgroep helemaal in kaart gebracht. U ontvangt dit overzicht van uw accountmanager van NCVB Bedrijfsopleidingen.

 

Beschikbare locaties

In de voorbereiding op de examen-afnames zijn we beschikbare locaties aan het bekijken. Worden, zoals gebruikelijk, de examens in de theorie afgenomen binnen uw bedrijf? Dan vragen we u om met ons mee te denken of de huidige mogelijkheden voldoen of om mee te zoeken naar eventuele alternatieven. Dit geldt tevens voor de examinering in de praktijk.

 

Afstandsleren

Daarnaast is er hard gewerkt om afstandsleren mogelijk te maken. NCVB Bedrijfsopleidingen kiest er voor om het afstandsleren met Microsoft Teams (MS teams) in te richten.

Dit betekent concreet dat de volgende scenario’s mogelijk zijn:

  • Vanaf 07-04-2020 geven we weer les zoals georganiseerd voor de uitbraak van het Coronavirus. De klassikale lessen worden weer opgepakt en MS teams gebruiken we hierbij als ondersteuning.
  • De maatregelen worden na 06-04-2020 verlengd. Dan worden, conform de lesplanning, de lessen via MS teams vormgegeven. Dit om een eventuele studievertraging te ondervangen.

We merken uit eigen pilots en landelijke initiatieven dat het lesgeven via MS teams goed werkt. We zijn trots op het feit dat we deze moderne werkwijze binnen de lessen gaan inzetten.

 

In de loop van komende week informeren we ook de studenten middels een update.