Aanpak rondom Coronavirus

Onderwijs

NCVB kiest ervoor om tot 1 september 2020 alle lessen, conform eerder beleid voort te zetten middels afstandsleren (MS Teams). Als de omstandigheden dit toelaten zullen we per 1 september 2020 terugkeren naar het verzorgen van fysieke lessen zoals voor de Corona crisis. Wel zullen we het onderwijsconcept verrijken met afstandsleren met MS Teams.

Studenten hebben in diverse evaluaties aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar fysieke bijeenkomsten. Dit betekent dat we op korte termijn in gesprek gaan met al onze bedrijven over de richtlijnen van het RIVM t.o.v. de leslocaties en de haalbaarheid daarvan. Ook zullen we de mogelijkheden voor het handhaven van deĀ  RIVM richtlijnen bij alle externe leslocaties controleren.

Examinering

Tussen 1 juni en 1 augustus worden de theorie-examens en instellingsexamens opnieuw gepland voor de diplomakandidaten met een lesplanning met een einddatum van 1 augustus 2020.

We zullen deze examens o.a. faciliteren door gebruik te maken van onze externe examenpartner (Eureka). Eureka zal ons op landelijke schaal examenplaatsen aanbieden welke volledig voldoen aan de exameneisen en RIVM richtlijnen (voorgelegd en akkoord bevonden in Taskforce examinering). We zullen onze studenten zo snel mogelijk verder informeren over welke locaties beschikbaar zijn en hoe we de examens zullen afnemen.