Subsidies

Leren loont

De overheid vindt het belangrijk dat werkgevers blijven investeren in de scholing van werknemers. Werknemers die blijven doorleren zijn langer en beter inzetbaar. Ook hebben ze sneller een nieuwe baan bij werkloosheid. Onder het motto ‘een leven lang leren’ stelt de overheid een aantal fiscale subsidieregelingen beschikbaar waarop een werkgever een beroep kan doen om de totale scholingskosten voor de organisatie te verminderen.

 

Uw mensen maximaal opleiden met een minimaal budget
Ook voor u, als werkgever die uw werknemers laat opleidingen door NCVB Bedrijfsopleidingen, zijn er fiscale mogelijkheden. Bovendien betaalt een opleidingstraject zich terug in goed ontwikkeld, gemotiveerd en vakbekwaam personeel.

 

Financiële voordelen voor werkgevers om Leren en Werken bij u in de organisatie mogelijk te maken:

 

  • Subsidieregeling Praktijkleren (met ingang van 01-01-2014)                                                                                                                              Als uw werknemers een bbl-opleiding volgen, kunt u mogelijk gebruik maken van deze subsidieregeling.  De hoogte van de subsidie praktijkleren is voor het cursusjaar 2014-2015 vastgesteld op maximaal € 2.700,-. Het bedrag wordt toegekend aan het erkende leerbedrijf dat de praktijkcoaching verzorgt en registreert. Voor meer informatie kunt u terecht op www.rvo.nl/praktijkleren

 

  • Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen
    Voor de scholing van uw personeel kunt u een beroep doen op het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) van de brancheorganisatie waar uw organisatie bij aangesloten is.

 

  • Europese subsidies voor scholing: ESF
    Binnenkort loopt de ESF-programmaperiode 2007-2013 af. Op dit moment wordt er in Europa gesproken en onderhandeld over de opzet van de nieuwe programmaperiode 2014-2020 en de hoogte van de subsidiegelden. Als deskundige op het gebied van ESF-subsidie houdt RBO de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

 

prevnext

NCVB partners

  • Alklima Sector: Techniek