Organisatiestructuur

NCVB Bedrijfsopleidingen heeft 45 vaste medewerkers in dienst en werkt met 150 tot 200 freelancers, waarbij zij maximaal gebruik maken van mensen uit het bedrijfsleven.

 

NCVB Bedrijfsopleidingen kent de volgende organisatieonderdelen: 

  • Directie

  • NCVB Bedrijfsopleidingen staat onder leiding van de directeur. De directeur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie en voor de kwaliteit van alle maatwerkoplossingen die de organisatie ontwikkelt.
    
  • Afdeling Frontoffice

  • De relatiebeheerder is verantwoordelijk voor de koude acquisitie. Hij legt de eerste contacten. Daarna nemen de accountmanagers het over.
    
  • Afdeling Research & Development

  • Zij zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de opleiding en het realiseren van werkplekanalyses. Deze afdeling is de inhoudelijke gesprekspartner binnen het opleidingstraject.
    
  • Afdeling Kwaliteitszorg & Examinering

  • De medewerkers van deze afdeling zijn verantwoordelijk voor de examinering, het opzetten van evaluaties en het uitvoeren van de kwaliteitstoetsing.
    
  • Afdeling Planning & Organisatie

  • Zij zijn verantwoordelijk voor een goed verloop van alle opleidingsprojecten. Zij bewaken de voortgang en zorgen voor onderlinge afstemming van alle betrokken deelnemers.
    
  • ICT

  • ICT ondersteuning en ontwikkeling. Zoals de digitale leeromgeving, NCVB-web en een platform voor digitale leermaterialen.
    
  • Backoffice / Helpdesk

  • Zij onderhouden het relatiebeheersysteem (NCVB-web) en registreren alle overeenkomsten en contracten. Zij houden een deelnemersregistratie bij en verzorgen en registreren de studievoortgang, examinering en diplomering.
prevnext

NCVB partners

 • De Rechtspraak Sector: Beveiliging